Monday, April 13, 2009

Tanda Soal

Aku yang bertanya?
Perlukah aku bertanya?
Sukakah aku dengan bertanya?
Apa yang aku ingin tanya?
Tanya?
Mengapa soalku dijawab dengan tanya?
Aku tanya apa yang ingin aku tanya!

~fpp219a.105716.310108~

No comments:

Post a Comment